Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘مذاهب اسلامی’

در مصر به ما » شیعیان بدون تشیع » گفته می شود.این جمله ای بود که از زبان خبرنگار مصری مجله الحوادث که با امام موسی صدر  مصاحبه کرده گفته شده .(قبلا گفته بودم که کتاب ادیان در خدمت انسان امام موسی صدر را می خوانم).همین خبرنگار نوشته»شاید در میان مسلمانان ما بیشترین علاقه به اهل بیت داشته باشیم.درکشور ما اماکن و زیارتگاههای وجود دارد که  از تمام زیارتگاههای موجود در دیگر کشورهای اسلامی بیشتر است.از نوشته های بیشتر نویسندگان مسلمان مصری رایحه دوستی اهل بیت علیهم السلام به مشام می رسد».تو این چند وقت مناظره ای بین  ایت الله قزوینی و مولوی عبد الحمید مراد زهی  درباره حضرت زهرا برگزار شده بود. که جایی  از بحث  از نویسندگان مصری چون حسنین هیکل (که نوسنده برجسته دنیای عرب و وزیر معارف مصر) و همچنین عبد الفتاح عبد المقصود مصری نام برده شد و از نوشته های این نویسندگان مصری   درباره اهل بیت و حضرت زهرا یاد شد.جالب این است که سال گذشته نیز معمر قذافی دیکتاتور لیبی در یک سخنرانی از احیای دولت فاطمی در شمال افریقا سخن گفت وگفت شیعه حقیقی ما هستیم.و دوستداران اهل بیت هستیم.

قاهره مصر

مسجد راس الحسین :: قاهره مصر

مصر  توسط سپاهی از اسلام فتح شد که اکثریت انها محبان حضرت علی(ع) بودند مانند عماریاسر و ابو ایوب انصاری .زمامدارانی چون قیس ابن عباده ومحمد ابن ابی بکر و مالک اشتر نفوذ اهل بیت رو در مصر گسترش داد گرچه در زمان امویان  سرکوب شیعیان وعلویان و لعن وسب حضرت علی (ع) در منابر ومساجد نتونست  از محبت اهل بیت کم کند .در زمان عباسیان شیعیان فعالیت خود را علنی کردند وقیامهای متعددی   انجام دادندتا حکومت فاطمیان در شمال افریقا ایجاد شد.حکومت فاطمیان  یک حکومت تساهل گرا در مذهب بود .اگر چه  شیعه مذهب بودند و شعایر مذهبی را  برپا داشتند همچون  اضافه کردن عبارت حی علی خیر العمل و تعطیل کردن روز عاشورا وعزاداری علنی برای حضرت امام حسین(ع)برگزاری جشن عید غدیر واعیاد ولادت ال الله.ولی  هیچ گونه محدودیت وازاری بر اهل سنت روا نداشتند وانها ازاد بود .فاطمیان قاهره را برپا کردند ودر ان شهر بزرگترین دانشگاه اسلامی را به نام حضرت زهرا (الازهر) تاسیس کردند که در ان مذاهب گوناگون  به بحث درس مغول بودند .ازادی وتساهل  فاطمیان باعث رغبت  دیگر مسلمانان مذاهب دیگر به شیعه شد.این شکوفایی تا دو قرن طول کشید تا صلاح الدین ایوبی مصر را فتح کرد .الازهر را تعطیل کرد .مردمان مصر را سرکوب کرد.شیعیان  کشت و روز عاشورا که روز عزاداری در مصر بود را عید اعلام کرد وبه جشن وپایکویی پرداخت.با اقدامات ایوبیان و پس از انها عثمانی ها کم کم شیعیان مصر یا به یمن ولبنان و..مهاجرت کردندو یا تقیه کردند ویا به تصوف روی اوردند.

قاهره مصر

مسجد ومقام حضرت زینب :: قاهره مصر

حضور سید جمال الدین اسدابادی و اقدامات ضد استعماری  ایشان  باعث شد که شاگردش شیخ محمد عبده بر کتاب نهج البلاغه  شرح بنویسد.با تلاش ایت الله قمی و شیخ شلتوت مجمع التقریب المذاهب در دانشگاه الازهر ایجاد شدو  همین عالم بزرگوار  بود که با فتوای خود  که عمل به مذهب شیعه جعفری را جایز دانست ومذهب شیعه جعفری را از مذاهب اسلامی  دانست.گرچه با ظهور جمال عبد الناصر  وظهور پان عربیسم که پیوند عجبیب با تسنن داشت شیعیان سرکوب شدند.ولی مصر همچنان سرزمین مسلمانان محب اهل بیت باقی ماند.نمی شود به مصر بروید واز اهالی ان دیار  مسجد راس الحسن ویا مقام حضرت زینب کبری  بپرسی وانها به احترام نشان ندهند .مرقد مالک اشتر و مقام  سکینه دختر امام حسن و دختر امام صادق ونفیسه بنت الحسن نیز از مراقد مشهور اهل بیت در مصر است.مردم مصر وشمال افریقا  عید غدیر را جشن می گیرند واز ان به عنوان عید برادری یاد می کنند. طبق  امار سازمان ملل و دولت امریکا دو میلیون شیعه در مناطق جنوبی مصر زندگی می کنند .گرچه بعد از جنگ سی وسه روزه و پیروزی حزب الله  دولت مصر اقدامات سخت تری بر علیه  شیعیان مصر  ایجاد کرده است ولی مصر یان با توجه به سیر تاریخی خود  شیعیان بدون تشیع » مسلمانان محب اهل بیت» باقی  خواهند ماند.

تصاویری از زیارتگاههای اهل بیت در مصر

Read Full Post »