Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘قران’

الان که دارم می نویسم ..تنهام ..تنها تر از همیشه …انگار یکی را کم دارم

کسی که چند وقته گمش کردم ..گرچه به من نزدیکه ولی از او دورم …به اندازه تنهایی هایم ..به اندازه بی ایمانی ام ..به اندازه کفر درونی ام …از او دورم

از او نشان می گیرم در چشمهای قرمز و اشک الود دختر مذهبی که نمی تواند بگوید عاشق شده و می گرید ..روحش وجانش و قلبش رنج می کشد  …می خواهد راز درونی اش با او درمیان بگذارد ..چه درمان بدی براش تجویز کردم یک بسته قرص ارام بخش !!

در صورت دختر جوانی که با چند بسته دارو خودکشی کرده .والان بدنبال راهی برای فرار خود وپناه بردن به پناهگاه ارامش بخش است

و در اگهی ترحیم جوانی می جویمش که برای خرید یک قوطی شیرخشک برای شیرخوارش تصادف کرد..و اکنون زن جوان وکودک بی پناهش سرپرستی جز او ندارند ……

روزی به سوی او باز می گردیم

.این صدا اشک سیاستمداران 50 کشورها را دراورد ودلهایشان لرزاند..(دانلود کنید)

Read Full Post »