Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘شهرام ملک زاده’

فقط و فقط

یک اهنگ…

گلنار-شهرام ملک زاده

پی نوشت:

1:شاید با گذاشتن این تصویر توانستم ..حرف دلم را بزنم

…..

Read Full Post »