Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘شعر کوتاه’

تصدقت شوم

از حالم خواسته باشی

سرم که درد نمی کند

اما

memory2 دستمال یادگاری تو

پر از درد های دلم شده

نمی دانم

ستاره ام چه شد

دیگر آسمانی ندارم

نگاهم عاشقانه استاما

آجرهای این دیوارهای تازه ساز

زبان شعر را نمی فهمند

پرنده های بوسه ام پیدایت نکردند

بهار هم دیگر نیامد

باور نمی کنی

رضا طاهری-روزنامه شرق 2/2/84

*این شعر را اتفاقی  تو دفترخاطراتم پیدا کردم

Read Full Post »