Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘سخن’

نهایت عدالت ان است که ادمی با خویشتن با عدالت وانصاف برخورد کند

امام علی (ع)

Read Full Post »