Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘دانلود’

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

تا بگویم شرح درد اشتیاق

geryeh

خدا دنبال بهانه بود که رخ خود وزیبایی خود را عرضه کند  پس جهان را افرید .موسیقی و آواز را افرید ..و عاشقان را افرید تا مظهر دلداگی باشد

من عاشق ناله ویولون هستم  وصدای مخملین بنان ..

بهار زندگی :صدای بنان و ویولون یاحقی

ناله های ویولون

پی نوشت:

1:ویولون یک ساز غربیست و یک ایتالیایی ان را ساخته است واما نمی دانم چرا ناله هایش ایرانیه !!

2:یاحقی شبها دوستاش رو می برد بالای پشت بام ودر سکوت شب ویولون می نواخت ومی گفت صدای ناله فرشتگان را بشنوید

Read Full Post »

.مصطفی سندل را خیلی نمی شناسم .ولی دو تا ترانه اش رو خیلی دوست دارم (بازار تا مزار:pazarmezar,و یاغی::isyankar) .هروقت ترانه یاغی رو می شنوم یاد دوستان ترک زبانم می افتم و یاد اون روزهایی که با هم تو شبهای زمستانی و پر مه در بزرگراههای تهران می گشتیم .

Korkma yaklaş, hislerinle
Sanki bir adım attığını bilmez mi gönül?
?Geçer mi ömür
نترس با تمام احساس درونی ات جلو بیا
عمر ما در حال گذر است
فکر می کنی اگر یک قدم جلو بیایی قلب من نمی فهمد

*******


İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
اگر تو بخواهی
کوهها هم بی تاب می شوند
قلب بی تاب من به خاطر تو یاغی شده است
*****

دانلود اهنگ یاغی ::عصیانگر: مصطفی سندل ::(لینک تصحیح شده)isyankar-mustafa sandal

Read Full Post »

فقط و فقط

یک اهنگ…

گلنار-شهرام ملک زاده

پی نوشت:

1:شاید با گذاشتن این تصویر توانستم ..حرف دلم را بزنم

…..

Read Full Post »

کریم سلاما خواننده مسلمان امریکایی که از یک خانواده مصری در اوکلاهما بدنیا امد و در جوانی عاشق نقاشی بود و همچنین بوکس اماتور را تجربه کرد.او مهندس شیمی است و درحال تحصیل در رشته حقوق نیز هست.به قول خودش عاشق سرزمین اوکلاهما ست ..کریم سلاما تا کنو ن البوم زندگی من(۲۰۰۶) وصلح بخشنده (۲۰۰۷) را منتشر کرده ..اهنگ زندگی در سرزمینی که بهشت می نامندش یک نگاه انترنالیزه به زندگی یک امریکایی مسلمان است..


I wanna live in a land called paradise
I wanna go to the valley of the King
I wanna live in a land called paradise
Wanna see the birds fly and I wanna hear the angels

(بیشتر…)

Read Full Post »

گروه صدای خرد گروه موسیقی کاناداییست که درباره موضوعات مختلفی چون ایمان و سیاست واوضاع دنیا می پردازد.این گروه در کنسرت صلح لندن به منظور کمک به قربانیان جنگ دارفور شرکت کرد.در بیوگرافی گروه در سایت رسمی گروه با این جمله پایان می پذیرد: بیایید و کلمات را به هرکسی می توانید برسانید تحول روی نخواهد داد مگر انکه بخواهی دنیا را تغییر دهی وانچه می دانی را نشان دهی

ترانه فلسطین شاید کنکاشی باشد بر تعارض موجود در ذهن انسان غربی که می خواهد برای یک بار هم شده چشم وجدان خود را بگشاید وحقیقت فلسطین را درک کند واز همه انچه برایش ساخته اند رها شود واز خواب غفلت برون اید.

Close my eyes tonight

امشب چشمهایم را ببند
My conscience by my side

اما وجدانم را بیدار نگه دار

It’s hard to live this life

ادامه دادن به این زندگی سخت است
Where truth begins with lies

جایی که حقیقت با دروغها اغاز می شود

So I won’t sleep… I will stay awake

Cause if I dream… they will/then they’ll take their claim

اگر رویا ببینم آیا انها حقشان  را خواهند گرفت؟

پس نمی خواهم خفته باشم .می خواهم هوشیار وبیدار بمانم
Oh I try… oh I try to fight

To stay awake tonight

اوه ..من مبارزه می کنم تا امشب بیدار وهوشیار باشم

Palestine, Palestine, Palestine… always on my mind

فلسطین فلسطین فلسطین …همیشه در ذهن منی

Truth is where desire ends

حقیقت جاییست ارزوها پایان می یابد
A meaning to an end

مقصود ومعنی پایان
I search myself all the time

من به دنبال خودم در تمام زمانها بودم
To change what’s in my mind

تا ذهنیاتم را تغییر دهم

So I won’t sleep… I will stay awake

Cause if I dream… they will/then they’ll take their claim

اگر رویا ببینم آیا انها حقشان  را خواهند گرفت؟

پس نمی خواهم خفته باشم .می خواهم هوشیار وبیدار بمانم
Oh I try… oh I try to fight

To stay awake tonight

اوه ..من مبارزه می کنم تا امشب بیدار وهوشیار باشم

Palestine, Palestine, Palestine… always on my mind

فلسطین فلسطین فلسطین…همیشه در ذهن من

I can’t find peace cause it’s hard to release what we’ve done

نمی توانم صلح را پیدا کنم زیرا خیلی سخت است انچه انجام داده ایم را ببخشم(صرف نظر کنم)
What we could be if we’d only see what we’ve become

اگر ما تنها نظاره گر انچه در خورش بوده ایم چه می توانیم باشیم
It’s unbelievable it’s undeniable ohhhh!

اوه ..غیر قابل باور وانکارناپذیراست!
I want free, won’t sleep, won’t dream, won’t eat, won’t breathe

نمی خواهم بخوابم و رویا ببینم.بخورم.یا.نفس بکشم
Won’t give in to what’s building inside of me

نمی خواهم تسلیم انچه که در درونم ذهنم ساخته اند شوم

می خواهم ازاد باشم

Close my eyes tonight

چشمهایم را ببند  امشب
My conscience by my side

اما وجدانم را بیدار نگه دار

دانلود اهنگ -اختصاصی سایت فرزندان سلمان فارسی

دریافت متن ترانه به صورت فرمت

Read Full Post »