Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘حیات’

چند وقتی رسم شده که بلاگرها یک موضوع را انتخاب کرده وبعد دوستان وبلاگ نویس را دعوت می کنند که درباره ان موضوع پستی بنوسند ونامش را هم گذاشتند  بازی بلاگی ..
دوکلمه حرف حساب درهمین  راستا از من دعوت کرده تا پستی درباره اینکه اگر من نامرئی باشم چه می کنم  بنویسم .
برای همین به چند وبلاگ سر زدم تا ببینم چه نوشتند ..

یعنی نزدیک بودن با خدا

بهشت :یعنی نزدیک بودن با خدا

برخلاف همه که  می گویند اگر نامرئی بودند ..می خواهم بگویم من مرئی بودن وحیات را به نامرئی بودن ترجیح می دهم.نامرئی بودن اگرچه به من امکان می دهد که پنهان از دیگران جهان را بنگرم .ولی هرگز نمی تواند خودم را از وجدانم (من نامرئی )پنهان کنم.مشکل همه ما شاید اینست حقیقت جهان را ندیده ام و دچار یک توهم شده ایم که می پنداریم «من اینجایم وتو آنجا»..ولی واقعیت چیز دیگریست .وقتی با دیگران خوب هستی و انها را جزیی از خودت بدانی  با خودت خوبی .لازم نیست نامرئی بشی و از اسرار وغمها ومشکلات دیگران اگاه بشی ویا با دست غیب مشکلات دیگران را حل کنی . خدا به تو زندگی عطا کرده وتو را از عالم زر (عالم قبل از خلقت) اورده به عالم وجود و پس از چند وقتی تو را به عالم نامرئی دیگری خواهد برد.پس مرئی بودن وزندگی کردن (حیات) یک فرصت نایابیست که تنها برای یکبار به شما داده شده است .. و آزاد هستی وحق انتخاب واختیار داری که چه کاری کنی و چگونه ببینی و چگونه درک کنی ..وگرنه با مرگ  نامرئی خواهی شد .. کل شی فان ویبقی وجه ذوالجلال والاکرام…
دوستانم را به این بازی وبلاگی دعوت می کنم:

Read Full Post »