Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘جامعه’

 نمي خواهم تعريف كنم ونمي خواهم انتقاد …

تنها برنامه اي توانستم در ايام عيد ببينم همين برنامه بود ….

و البته قسمت اخرش را در او‍ر‍‍انس و به صورت ايستاده ديدم…  دفاعيه مسعود شصت چي برابر بود با تمام  مجموعه :

PDVD_0132.jpg

چه دفاعی بکنم آقای قاضی؟!

من شریف تربیت شدم. من شریف بزرگ شدم.

نه کسی منو می شناخت. نه ثروتمند بودم، نه معروف و نه هیچ چیز دیگه ای.

من ساده بودم. من همه چیز رو باور می کردم. من با هیچ کس مخالفت نمی کردم.

من مقاومت کردم تا حد توانم. اما من توانم کم بود. بنده ضعیف بودم.

برای خودم ضعیف بودم و برای دیگران.

من به همه احترام می گذاشتم. اما گاهی یادم می رفت چه کسی هستم.

..بخوانيد متن دفاعيه مرد هزار چهره

 و بازتابهاي مجموعه مرد هزار چهر در سايتهاي خبري:

مرد هزار چهره سانسور شده بود؟

مرد هزار چهره؛ موسیقی های دزدی شده!

تصاوير جالب: سريال نوروزي مهران مديري

Read Full Post »

« Newer Posts