Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for the ‘شعر’ Category

دنیای اینترنت دنیای عجیبیه !! باور نمی کنید  کمی به چند سال قبل برگردید وقتی که هنوز اینترنت نبود .زندگی شما محدود به خودتان و واقعیتهای پیرامونتان داشت.همه ادمهای زندگی شما واقعی بودند و زندگی شما واقعی و دنیا بزرگتر از آن بود که تصورش کنید که روزی با دوستی از فراسوی اقیانوسها صحبت کنید ولی امروز اینترنت دنیا را نه به یک دهکده جهانی بلکه خانه جهانی تبدیل کرد .جایی که می توانید دوستانی از جاهایی داشته باشید که روزگاری تنها در خیالاتتان تصور می کردید.

روزی که مطلب تصدقت شوم اگر از حالم خواسته باشی را می نوشتم  نمی توانستم تصور کنم  شاعر آن شعر سپید از همین دنیای مجازی به وبلاگم سر بزند :

دنیای شگفت انگیز مجازی (اینترنت ) به ” روز نوشت های مجازی ” ام رسانید .
سپاسگزارم که شعرم را گذاشته اید .حالا شما نیز در صندلی ی مقابلم نشسته اید . همیشه .

” و این صندلی ”

نه از مرگ می ترسم
نه از زندگی

از تو می ترسم
و از این صندلی

که یک روز
تنها بنشیند مقابلم .

رضا طاهری

و برای وبلاگ مداد شعری به یادگار  گذارد:

” م د ا د ”

م ثل مداد باش
د ست خسیس دلم
ا ز چه می ترسی
د رد که تمام نمی شود هرچه بنویسی .

رضا طاهری
1/11/87

Read Full Post »