Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for the ‘ادبیات’ Category

گفت: دیشب ماه کامل بود
دیدید؟
گفتم: ‫من با ماه قهر کردم
گفت:چرا؟
گفتم:‫ماه ..دروغ گفت‬
گفت : چه دروغی چه دروغی؟
گفتم: ‫از خودش بپرس‬
گفت: باشه من از خودش می پرسم
ولی حیف صداشو نمی شنوم
شما خیلی گوشای تیزی دارید ها
گفتم:: ‫صداش رو نمیشنوی ..پس چرا شبا می ری ببینیش‬
گفت: من ماه رو دوست دارم
گفتم: ‫ادم کسی رو دوست داره صداش رو هم می شنوه‬
گفت: صداش برای من دیدنیه شنیدنی نیست دروغ ولی شنیدنیه

Read Full Post »

حرف بزن ای زن شبانه موعود

زیر همین شاخه های عاطفی باد

کودکی ام را به دست من بسپار

در وسط این همیشه های سیاه

حرف بزن خواهر تکامل خوشرنگ!

خون مرا پر کن از ملایمت هوش

نبض مرا روی زبری نفس عشق

فاش کن

تو این روزها حس غریبی وجودم را گرفته انگار دارم خودم را به درونم تزریق می کنم…

تو این چند ساعتی که برق قطع بود کتاب راز گل سرخ سهراب سپهری را خوندم ..شعرهایش برایم معنی تازه پیدا کرده..

ولی این قطعه شعر را نمی فهمم ..شاید یک تفال باشه ..ولی هنوز وقتش نرسیده

Read Full Post »

با من بخند وشاد باش

تا تو را از خود بدانم

هم سفره ام شو

تا درد دل با تو گویم

به گریه ام نخند

تا از تو دور نشوم

……………..

Read Full Post »

« Newer Posts